Danışma Hattı : +90(342) 227 57 00 AlmancaİngilizceTürkçe

Tarımsal Sulamada Devlet Desteği


Tarımsal sulamada devlet desteği için araştırma önergesiÇiftçilerin en önemli girdilerinden olan tarımsal sulamada devlet desteğinin sağlanması, çiftçi aleyhine düzenlemeler yerine borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik daha yapıcı adımların atılması, tarımsal sulamada AB ülkelerinde olduğu gibi KDV alınmaması için gerekli çalışmaların yapılması adına Meclise araştırma önergesi verildi. CHP'li Gaytancıoğlu, çiftçilerin en önemli girdilerinden olan tarımsal sulamada devlet desteğinin sağlanması, çiftçi aleyhine düzenlemeler yerine borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik daha yapıcı adımların atılması, tarımsal sulamada AB ülkelerinde olduğu gibi KDV alınmaması için gerekli çalışmaların yapılması adına meclis araştırma önergesi verdi.

Mazot, Gübre, Elektrik Borçları Her Yıl KatlanıyorSon yıllarda çiftçilerin ciddi ekonomik sorunlar yaşadığını; mazot, gübre ve elektrik borçlarının her yıl katlanarak arttığını ve bankaların çiftçileri birer birer kara listelerine aldıklarını belirten Gaytancıoğlu, çok zor koşullarda üretim yapan ve dönemlik gelir elde eden çiftçilerin her ay elektrik faturası ödeme uygulaması ile de mağdur olduklarını dile getirdi.CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu , Hükümet tarafından sanayi sektörüne yatırım indirimleri gibi birçok teşvik getirilirken; tarım sektöründe mazot ve elektrik gibi temel girdilerin sağlanmasında her hangi bir indirime gidilmeyip aksine elektrik borçları ile ilgili aleyhlerine olacak şekilde yeni düzenlemeler getirilmesiyle çiftçilerin her geçen gün çıkmaza sürüklendiğinin altını çizdi.Çiftçilere Kayıp Kaçak Bedeli“Devletimiz maalesef elektrik dağıtım şirketlerini, çiftçilik yapan vatandaşlarımızdan daha fazla korumaktadır." açıklamalarında bulunan CHP'li Gaytancıoğlu, “tohum, gübre, elektrik borçları altında kıvranan çiftçinin adeta can suyu gibi olan Tarımsal Ürün Desteklemelerin kaldırılması çiftçilerimize adeta “Yok olun" demektir. AB Ülkelerinde çiftçinin kullandığı elektrikten KDV alınmazken ülkemizde ise çiftçilerimizin KDV'nin yanında elektrik faturalarında "kayıp kaçak bedeli" adı altında kesintilerle mağdur olması çok üzücü bir durumdur" dedi.Son olarak 2016 yılı içerisinde çıkarılan 25/4/2016 tarihli ve 2016/8798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere bu Borçları ödeninceye Kadar 2016 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Karar yürürlüğe girmiş ve 24.05.2016 tarihli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın : 2016/23 sayılı uygulama tebliğinin 4/1. maddesinde "Şirket, elektrik tüketimine ait kayıtlar ile ÇKS kayıtlarını eşleştirerek alacaklı olduğu çiftçilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile beraber alacak tutarını Bankaya iletir. " ifadeleri yer almıştır. Tebliğin 4/2. maddesinde ise “Banka, Genel Müdürlük tarafından kendilerine iletilen, ödemeye esas icmallerdeki çiftçilere veya tüzel kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile Şirket tarafından iletilen elektrik borcu bulunan tüketiciye ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası eşleşenlerin destekleme bedellerini ilgililerine ödemez." ifadesi yer almaktadır.Gaytancıoğlu, özel bir elektrik dağıtım şirketinin elektrik tüketicilerinden özel hukuk kapsamındaki alacaklarını, kamunun tarımsal destekleme ödemeleri üzerinden mahsuplaşma yoluyla alması hukuk devletinde kabul edilebilecek bir durum olmadığını ifade etti.Diğer haberler